• Anasayfa
 • Favorilere Ekle
 • Site Haritası
 • https://api.whatsapp.com/send?phone=+905424565694
 • https://twitter.com/ateddernegi
 • https://www.instagram.com/akademiktibbiegitim/
 • https://www.youtube.com/channel/UCshSver4SzVtaUV7IhXVeSg

DERNEK HAKKINDA

YÖNETİM KURULU ve ÜYELER

PROF.DR. İLYAS YOLBAŞ (YÖNETİM KURULU BAŞKANI)

DR.ÖĞR. GÖREV. İSMET REZANİ TOPTANCI (BAŞKAN YARDIMCISI)

PROF.DR. İBRAHİM BATMAZ (BAŞKAN YARDIMCISI)

PROF.DR. SABAHATTİN ERTUĞRUL (SEKRETER)

DR.SAADET SAĞDIÇ (SAYMAN)

PROF.DR. RECEP TEKİN (DENETLEME KURULU BAŞKANI )

PROF.DR. VELAT ŞEN

PROF.DR. SEMA ÇELENK

PROF.DR. ÖZKAN ADIGÜZEL

PROF.DR. MEHMET HANİFİ OKUR

PROF.DR. GÖKHAN KIRBAŞ

PROF.DR. EMİN ÖZKUL

PROF.DR. BUKET AYNA

DOÇ.DR. ŞEYHMUS YİĞİT

DOÇ.DR. BAHATTİN AYDOĞDU

UZMAN DR. MEHMET CANGİR

UZMAN DR. SABAHAT ÇEKEN

UZMAN ECZACI SAMET AY

DR.SELAM SERDAR İLGİN

DR. SEMİH ŞEKER

DR. BAVER ÜKELGE

DERNEĞİN AMACI

Dernek, Tababet ve Şuabatı Sanatları (sağlıkla ilgili) eğitimi içinde bulunan tüm branşlarda  hekimlere, diğer sağlık çalışanlara, halka veya çeşitli özel gruplara yönelik olarak bilimsel toplantılar, kongreler, sempozyumlar, forumlar düzenlemek ya da düzenlenmesini desteklemek, çeşitli basılı ve görsel, işitsel basın yayın broşür vs. materyal oluşturmak, oluşturulmasına yardımcı olmak, hekimlerin veya konu ile ilgili çalışmalar yapan kişi ve kuruluşların bilimsel yayınlarına teşvik vermek ve/veya burs vermek sureti ile Tıp alanında ülkemizin ilerlemesini sağlamak, - yeni tanı ve tedavi yöntemlerinin ülkemizde uygulanmasını sağlamak, bu amaçla yurt içi ve yurt dışı kuruluşlarla işbirliği yapmak, ulusal Tıp politikalarına katkıda bulunmak, kamu kurum ve kuruluşları ile projeler oluşturmak amacı ile kurulmuştur.

Özellikle kamu veya özel kuruluşlarının talepleri doğrusunda sağlık alanında düzenleyecekleri eğitim, seminer gibi faliyetlere akademisyen görevlendirmek.  

 

Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri

  1. Faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak,

  2. Kurs, seminer, konferans, çalıştay ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek,

  3. Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap gibi yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak,

  4. Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamı sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,

  5. Gerekli izinler almak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek

  6. Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler düzenlemek veya üyelerin bu tür etkinliklerden yararlanmaları sağlamak,

  7. Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile ilişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek

Dernek, sağlık (Tababet ve Şuabatı Sanatları) alanında yurt içinde ve yurt dışında faaliyet gösterir.